اخبار لایزر - پروژه جامع سنجش رضایت ذینفعان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

پروژه جامع سنجش رضایت ذینفعان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
تاریخ خبر: 12 آذر 1396

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر دارد با اجرای پروژه " طراحی و اجرای مدل جامع سنجش رضایت ذینفعان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی" ، سطح رضایت کاربران از خدمات اینترنت پرسرعت ثابت، همراه و خدمات تلفن، نظرسنجی آنلاین کاربران خدمات ارتباطی را تعیین نماید.
شرکت لایزر از همه کاربران خود دعوت می کند، با حضور در این نظرسنجی به ارزیابی میزان رضایت از خدمات این شرکت کمک کنند. بی‌تردید نتایج ارزش‌مند این نظرسنجی می‌تواند در ارتقای سطح کیفی و تامین رضایت بیش از پیش مشتریان بسیار موثر و کارساز خواهد بود.
سپاس‌گزار خواهیم بود اگر برای شرکت در این نظرسنجی آنلاین به نشانی Survey.cra.ir مراجعه نمایید .